EUIB
EUIB IMPULSA LA REFORMA DE L'IMPOST SOBRE DEPÒSITS BANCARIS
Esquerra Unida de les Illes Balears *(EUIB) presentarà en els propers dies una PNL, per reformar l'impost sobre depòsits bancaris.
premsaeuib 01/10/2020 - 07:22:56

EUIB IMPULSA LA REFORMA DE L'IMPOST SOBRE DEPÒSITS BANCARIS

Esquerra Unida de les Illes Balears *(EUIB) presentarà en els propers dies una PNL, per reformar l'impost sobre depòsits bancaris,* a través del grup parlamentari del que forma part, Unides Podem.

* Aquest tribut té com a objectiu central gravar els dipòsits de les entitats financere*s . A tal efecte de generar un mecanisme de recaptació per a les CC.AA.* Fent pagar a un sector que històricament ha tingut immensitats d'ajudes* per part de l'estat, així com per la Unió Europea.

*Actualment és un tribut estatal, que té un repartiment extremadament injust*, inicialment tenia un gravamen del 0,3% dels dipòsits i era de gestió directe de les CC.AA fins que el senyor Montoro va decidir que passes al 0,03% (10 vegades més baix) per evitar que les CC.AA poguessin grabar l'activitat financera i,per aquest motiu considerem essencial abordar.

*Davant aquesta situació de pandèmia on les administracions locals, insulars i autonòmiques estan en una precaria situació financera és imprescindible abordar una profunda reforma fisca*l. Un dels tributs que considerem important dins aquesta reforma és el de dipòsits bancaris. Les entitats financeres poden i deuen tenir una fiscalitat més alta degut als beneficis i les ajudes que han rebut i reben per part de l'Estat, el Banc Central Europeu, com per exemple el rescat bancari, d'entre d'altres.

*Per aquests motius EUIB promourà a la Proposició no de Llei del retorn de la competència a totes les CC.AA per que puguin gravar, recaptar, gestionar i inspeccionar directament aquest tribut que mai s'hauria d'haver centralitzat*. Ja que entra tal i com va indicar el Tribunal Constitucional a la STC 210/2012, on assenyala la constitucionalitat d'aquest tribut per part de les CC.AA.

 

Reciente
Visto
Comentado