CCOO
CCOO denuncia que el pas a secundària no afecta per igual a tot el professorat d’FP
El sindicat a la primera Mesa celebrada enguany, denuncia i reclama que no tot el professorat d’FP que passa a secundària cobrarà amb caràcter retroactiu.
ib.ccoo.es 25/01/2023 - 16:37:56

CCOO denuncia que el pas a secundària no afecta per igual a tot el professorat d’FP

El sindicat a la primera Mesa celebrada enguany, denuncia i reclama que no tot el professorat d’FP que passa a secundària cobrarà amb caràcter retroactiu. Com a conseqüència del recurs presentat per CCOO al Reial Decret que ho regula, iniciem una campanya per fer les reclamacions.

La passada setmana vàrem celebrar la primera Mesa Sectorial d'Educació d'aquest nou període, constituint-se segons els resultats d'aquestes darreres eleccions sindicals i la normativa existent en matèria de representativitat.

En aquesta primera Mesa es va tractar la Resolució per la integració del professorat d'FP al cos de secundària, una reclamació històrica de CCOO que finalment ha vist la llum, amb l'aprovació de la LOMLOE i el Reial Decret 800/2022 que regula el pas del professorat d'FP al cos de secundària.

Amb aquesta Resolució, el professorat tècnic d'FP amb titulació universitària pot reclamar ser integrat en el cos de professorat de secundària, la qual cosa suposa que aquest professorat passarà del nivell A2 a l’A1, amb el corresponent increment de sou. Aquesta pujada serà amb caràcter retroactiu des del 19 de gener de 2021 (moment en què es va aprovar la LOMLOE) però aquesta retroactivitat serà només per als funcionaris de carrera. Aquesta discriminació ha estat denunciada per CCOO al Ministeri i s’ha presentat un recurs al Reial Decret per el nostre gabinet jurídic, recurs que no impedeix la seva aplicació i només exigeix l’ampliació per tot el professorat.

Les conseqüències que es deriven d’aquest R.D. són que el professorat interí d'FP, no pot participar en el procediment d'integració i cobrar amb caràcter retroactiu, i tampoc permet cobrar als funcionaris que estaven en pràctiques o bé ara jubilats. CCOO va denunciar aquest aspecte a la Mesa General, per suposar un greuge comparatiu i una discriminació contrària a la normativa europea, i per aquest motiu vàrem recórrer el Reial Decret que regula la integració d'FP a secundària, permetent als afectats per aquesta discriminació sol·licitar-ho mitjançant reclamacions i recursos.

CCOO estant en la Mesa Sectorial d’Educació a Balears, va recordar aquests fets i gràcies a això pot posar a disposició dels seus afiliats afectats una sol·licitud per reclamar, amb la finalitat de poder participar en el procés d'integració o en cas de denegació poder acudir al contenciós administratiu.

El reconeixement de l'FP ha estat una reivindicació del nostre sindicat al llarg dels anys; l'equiparació de drets dels docents ha sigut un dels eixos de l'acció sindical de CCOO des de fa temps, i per això, considerem que aquest canvi del grup A2 a l’A1 ha de constituir un primer pas perquè, en l'estatut docent, la resta de cossos siguin també emmarcats dins d’aquest primer grup de cotització.

Per altra banda, reclamem també una solució al problema del professorat tècnic d'FP que tot i no disposar de la titulació universitària, però pertany al cos a extingir de Professorat Tècnic d'FP i per tant impartirà assignatures que ara pertanyen a secundària, haurien de cobrar un complement d'equiparació salarial per igualar-se amb els seus companys.

A més a més, insistim a la Conselleria que el professorat tècnic d’FP interí acomiadat en aquest curs per no tenir la titulació requerida, però que ha prestat serveis a l’administració durant molts d’anys, sigui readmès. El sindicat ha posat de manifest que existeixen fórmules compatibles i considera que simplement és qüestió de voluntat.

 

Reciente
Visto
Comentado