Evitant així que s’hagin de desplaçar a Petra, Cala Millor, Artà
Moció del PSOE a Manacor en “Defensa del consens en política lingüística”, i la 2ª Moció “Posada en valor el sector de la Danza del municipi”
Assegurar a les acadèmies i entitats dedicades a l'ensenyament de dansa del municipi de Manacor, com a sector important de la cultura manacorina, l’organització dels seus espectacles de final de curs al Teatre o a l’Auditori
AGENCIA MANACORNOTICIAS 26/09/2023 - 09:15:00
Per això, aquest Ple insta als grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears a no prendre-la en consideració com a proposició de llei. L’Ajuntament de Manacor rebutja qualsevol canvi normatiu

MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA EN DEFENSA DEL CONSENS EN POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Dia 21 de setembre de 2023 VOX va presentar una proposició de llei al Parlament de les Illes Balears, tal com havien acordat amb el PP per a la investidura de Margalida Prohens com a presidenta del Govern de les Illes Balears, per a la creació de l’oficina de garantia de la llibertat lingüística a les Illes Balears. Aquesta proposició de llei col·lisiona frontalment amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei de Normalització Lingüística i la substitueix per una normativa que suposa una esmena a la totalitat de la nostra convivència i pluralitat, atacant precisament els fonaments legals d’aquesta concòrdia.

Entenem que estam davant el major atac a la pluralitat lingüística de la història de les Illes Balears i que aquesta proposició de llei impulsada pel grup d’ultradreta suposa una ruptura de consensos històrics que han tingut lloc a la nostra terra, amb la participació i protagonisme del mateix Partit Popular, partícip des del govern autonòmic de les normatives lingüístiques vigents.

L’Ajuntament de Manacor insta el Govern de les Illes Balears a respectar l’estricte compliment del que estableix l'Estatut d’Autonomia de les Illes Balears respecte a la cooficialitat de la llengua catalana a tot l’àmbit territorial

Ens rebel·lam davant aquesta nova llei d'imposició lingüística que pretén crear una fractura social i una persecució a tots aquells ciutadans i ciutadanes que no pensen o no parlen com els seus autors i que es vol convertir en una autèntica oficina d’inquisició lingüística amb un règim sancionador adreçat als servidors públics. Una llei que forma part d’una estratègia global de la ultradreta per retallar drets i llibertats i uniformar una societat on no hi caben els que no són ni pensen com ells.

Paral·lelament, ens trobam davant un avanç històric al Congrés dels Diputats que ha aprovat recentment una modificació del seu reglament per tal de permetre l’ús de les llengües cooficials per part dels diputats i diputades a les seves intervencions. Mentre Espanya avança i és reflex inequívoc del reconeixement a la pluralitat, aquí a les Illes Balears retrocedim en drets lingüístics i en cohesió social.

Finalment, volem recordar que aquest mes de setembre es commemoren els 10 anys de la mobilització de les camisetes verdes que va inundar, amb més de 100.000 persones, els carrers i places de les nostres illes clamant per la derogació d’una normativa, el TIL, que pretenia destruir el consens polític en matèria lingüística. Dos anys després, el govern de José Ramón Bauzá fou expulsat de les institucions públiques per haver trencat acords històrics.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Manacor ACORDA: L’Ajuntament de Manacor rebutja el text presentat com a Proposició de Llei pel partit VOX, que trenca dècades de consens lingüístic i és incompatible amb l'estatut d'autonomia i la constitució. Per això, aquest Ple insta als grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears a no prendre-la en consideració com a proposició de llei. L’Ajuntament de Manacor rebutja qualsevol canvi normatiu que vagi en contra dels consensos històrics pel que fa a l’ús i foment de la llengua catalana a tots els àmbits de la societat, inclosa l’Administració Pública.

L’Ajuntament de Manacor manifesta la plena vigència i el seu suport a la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística a les Illes Balears així com el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les illes balears. L’Ajuntament de Manacor rebutja la fractura social que es pretén impulsar emprant la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com un element de confrontació partidista.

L’Ajuntament de Manacor insta el Govern de les Illes Balears a respectar l’estricte compliment del que estableix l'Estatut d’Autonomia de les Illes Balears respecte a la cooficialitat de la llengua catalana a tot l’àmbit territorial de la nostra comunitat autònoma. L’Ajuntament de Manacor insta el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca a mantenir l’objectiu de normalització de la llengua catalana a les Illes Balears tal com dicta l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia. L’Ajuntament de Manacor insta el Govern de les Illes Balears a complir amb el Decret 49/2018 sobre l’ús de les llengües en l’administració de la comunitat autònoma.L’Ajuntament de Manacor proclama el dret de les persones catalanoparlants a ser ateses en la seva llengua a tots els àmbits de l’Administració.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER AL RECONEIXEMENT I POSADA EN VALOR DEL SECTOR DE LA DANSA AL MUNICIPI DE MANACOR. Al nostre municipi existeixen una dotzena d’acadèmies i entitats dedicades a l'ensenyament de la dansa que imparteixen formacions tècniques en diferents estils de ball, mitjançant la dansa clàssica i la contemporània. Cada any, centenars i centenars d’alumnes es matriculen a aquestes formacions: infants, joves, adults i gent gran gaudeixen de la dansa, ja sigui individualment, en parella o en grup. La dansa és una de les formes d’expressió més ancestrals de l’ésser humà i té una finalitat artística i d’entreteniment. La dansa és cos, acció, espai, temps, energia, moviment, ritme, color i so. Entenem, per tant, que ha de ser considerada una expressió cultural al mateix nivell que el teatre o la música i que ha de rebre igual tractament pel que respecta a l’ús i aprofitament de les instal·lacions municipals que tenim a Manacor.

Segons estableix l’apartat b) de l’article tercer dels seus estatuts, les finalitats de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor són, entre d’altres, la promoció, l’organització, la gestió, el patrocini i la celebració de tot tipus d'actes, exhibicions i activitats tendents al desenvolupament i foment de la cultura, les arts i l'ocupació de l'oci.Tot i això, som conscients de les limitacions d’espai i de recursos humans que pateixen les instal·lacions culturals municipals, però no podem ancorar-nos en aquesta excusa per negar, any rere any, l’ús i gaudi d’unes infraestructures que són de tots i totes.

S’ha de posar remei a les problemàtiques que arrossegam des de fa ja massa anys i contractar el personal necessari i planificar equilibradament l’ús de les instal·lacions municipals per permetre ampliar l’oferta cultural immensa que atresora el nostre municipi.Els professors, els alumnes i les seves famílies mereixen que la seva dedicació i esforç es vegi reconegut per part de l’Ajuntament de Manacor i que, almanco una vegada a l’any, es permeti l’organització dels seus espectacles de dansa dins el municipi, evitant així que s’hagin de desplaçar a Petra, Cala Millor, Artà o a qualsevol altre indret per mostrar públicament els fruits de la feina feta.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Manacor ACORDA: Assegurar a les acadèmies i entitats dedicades a l'ensenyament de dansa del municipi de Manacor, com a sector important de la cultura manacorina, l’organització dels seus espectacles de final de curs al Teatre o a l’Auditori de Manacor, evitant així que s’hagin de desplaçar a fora poble. Nuria Hinojosa Abenza.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Manuel Rosas Serra
Positivas e interesantes ambas "mociones" Veremos quién las apoya